• § 12. - Obsługa bankowa ...
  21.03.2023
Obserwuj akt

§ 12 finans.sąd.powsz..


Obsługa bankowa budżetu sądów

1.
Bankową obsługę budżetu sądów prowadzi się z wykorzystaniem rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, w tym również w walutach obcych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, z uwzględnieniem poniższych przepisów.
2.
Obsługę bankową dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponentów trzeciego stopnia w zakresie rachunków bieżących prowadzi Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wskazać do obsługi rachunków bankowych, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro.
4.
(uchylony)
5.
Obsługa bankowa rachunków pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, jest prowadzona przez Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego.
6.
Obsługa bankowa rachunków pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, jest prowadzona przez Narodowy Bank Polski.
7.
(uchylony)
8.
Obsługa bankowa rachunków budżetu sądów jest prowadzona zgodnie z art. 199 umowa rachunku bankowego, zakres obsługi bankowej budżetu państwa ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
§ 12 Obsługa bankowa budżetu sądów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...