• § 20. - Rozliczenia w ok...
  25.03.2023
Obserwuj akt

§ 20 finans.sąd.powsz..


Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

1.
W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji na rachunkach bieżących, po zakończeniu roku budżetowego, odpowiadający okresowi przejściowemu dla operacji na rachunkach bankowych budżetu państwa.
2.
W okresie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunki bieżące roku ubiegłego zalicza się:
1)
dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez kasy sądów;
2)
dochody budżetowe sądów wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków;
3)
rozliczone przez sądy dochody budżetowe paragrafu klasyfikacji budżetowej "Wpływy do wyjaśnienia";
4)
wydatki budżetowe sądów z tytułu przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przez instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;
5)
zwroty wydatków budżetowych sądów dokonanych z rachunków bieżących wydatków do dnia 31 grudnia oraz zwroty środków sum na zlecenie;
6)
zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące.
3.
Do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym realizuje się z rachunku bieżącego wydatków roku ubiegłego zobowiązania wymagalne, na które Minister Finansów wydał zgodę, w trybie art. 181 wygaśnięcie niezrealizowanych kwot wydatków z budżetu państwa ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
4.
Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym zrealizowane dochody budżetowe są przekazywane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
5.
W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dysponenci poszczególnych stopni przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów wyższych stopni, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3, w następujących terminach:
1)
dysponenci trzeciego stopnia – w terminie do dnia 20 stycznia – na rachunek bieżący właściwego dysponenta
budżetu sądów na obszarze apelacji;
2)
dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji – w terminie do dnia 25 stycznia – na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
6.
W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
§ 20 Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu ro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...