• § 27. - Zaciąganie zobow...
  22.06.2024
Obserwuj akt

§ 27 finans.sąd.powsz..


Zaciąganie zobowiązań na realizację zadań

1.
Dysponenci trzeciego stopnia mogą zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w przypadku, gdy umowy te są uzasadnione odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie z terminami, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych.
3.
Dysponenci trzeciego stopnia mogą również zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania sądów i termin zapłaty upływa w następnym roku budżetowym.
4.
Dysponenci trzeciego stopnia, których zobowiązania zostały potrącone w trybie art. 64 potrącanie zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowych z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa § 2 ordynacji podatkowej, przekazują kwoty objęte potrąceniem na rachunek bankowy urzędu skarbowego, zgodnie z art. 64 potrącanie zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowych z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa § 5 i 7 ordynacji podatkowej.
5.
Zobowiązania sądów, które wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód, są dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień, o których mowa w art. 164 wydatki nieprzewidziane
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem że nie mają do nich zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 171 przenoszenie wydatków ust. 1-5 ustawy o finansach publicznych.
§ 27 Zaciąganie zobowiązań na realizację zadań - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...