• § 28. - Sprawozdania bud...
  22.06.2024
Obserwuj akt

§ 28 finans.sąd.powsz..


Sprawozdania budżetowe

1.
Sądy sporządzają sprawozdania budżetowe na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. e, z uwzględnieniem ust. 2-6.
2.
Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań łącznych sporządzonych przez dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji.
3.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji sporządza sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz sprawozdania jednostkowego sądu apelacyjnego.
4.
Sąd okręgowy, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, sporządza sprawozdanie jednostkowe na podstawie pomocniczego sprawozdania sądu okręgowego oraz pomocniczych sprawozdań poszczególnych sądów rejonowych.
5.
Pomocnicze sprawozdania budżetowe, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. e, w terminach umożliwiających właściwemu sądowi okręgowemu terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych.
6.
Wysokość planu wydatków na wynagrodzenia, zarówno w kolumnie 12, jak i w kolumnie 13 kwartalnego sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca danego kwartału, powinna być zgodna z wielkościami planu w kolumnie 6 sprawozdania Rb-28 za okres od początku roku do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał. Wykonanie wynagrodzeń w kolumnie 14 kwartalnego sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca danego kwartału, powiększone o zobowiązania z roku poprzedniego, powinno być zgodne z sumą kwot w kolumnach 8 i 9 sprawozdania Rb-28 za okres od początku roku do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał. Wykonanie wynagrodzeń w kolumnie 15 kwartalnego sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca danego kwartału powinno być zgodne z kwotą w kolumnie 8 sprawozdania Rb-28 za okres od początku roku do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał.
§ 28 Sprawozdania budżetowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...