• § 29. - Sprawozdania z w...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 29 finans.sąd.powsz..


Sprawozdania z wykonania planów finansowych

1.
Sądy sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. h, z uwzględnieniem ust. 2-5.
2.
Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie sprawozdań łącznych z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym sporządzonych przez dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji.
3.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji sporządza sprawozdanie łączne z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie sprawozdań jednostkowych z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym sporządzonych przez podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz sprawozdania jednostkowego z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym sądu apelacyjnego.
4.
Sąd okręgowy, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, sporządza sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na podstawie pomocniczego sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz pomocniczych sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym poszczególnych sądów rejonowych.
5.
Pomocnicze sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. h, w terminach umożliwiających właściwemu sądowi okręgowemu terminowe sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym.
§ 29 Sprawozdania z wykonania planów finansowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...