• § 30. - Zasady sporządza...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 30 finans.sąd.powsz..


Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych

1.
Sądy sporządzają sprawozdania finansowe na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. g, z uwzględnieniem ust. 2-6.
2.
Dysponenci trzeciego stopnia składają sprawozdania finansowe dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie sprawozdań finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz własnego sprawozdania finansowego sporządzają łączne sprawozdania finansowe i przekazują je dysponentowi części budżetowej do dnia 15 kwietnia roku następnego.
6.
Dysponent części budżetowej na podstawie łącznych sprawozdań finansowych dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji sporządza łączne sprawozdanie finansowe dla sądów i przekazuje je do Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia roku następnego.
§ 30 Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań finan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...