• § 5. - Harmonogram zasad...
  21.03.2023
Obserwuj akt

§ 5 finans.sąd.powsz..


Harmonogram zasad opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa

1.
Dysponent części budżetowej nie później niż do dnia 10 maja roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje i przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram, w którym określa zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa w części odpowiadającej sądom, w tym:
1)
podstawowe założenia do projektu budżetu w zakresie zadań realizowanych ze środków budżetowych;
2)
wskaźniki poziomu dochodów i wydatków budżetowych państwa;
3)
wzory formularzy.
2.
Określone w harmonogramie zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa, w tym wzory formularzy, odpowiadają wymogom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 138 materiały do projektu ustawy budżetowej ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
3.
Określone w harmonogramie terminy muszą gwarantować dysponentowi części budżetowej możliwość przedstawienia projektu budżetu sądów ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na zasadach i w terminie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 materiały do projektu ustawy budżetowej ust. 6 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu państwa na rok następny.
4.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie opracowuje i przekazuje podległym dysponentom harmonogram, w którym określa zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektów budżetów sądów na obszarze apelacji.
§ 5 Harmonogram zasad opracowywania materiałów do projekt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...