• § 7. - Tryb sporządzania...
  21.03.2023
Obserwuj akt

§ 7 finans.sąd.powsz..


Tryb sporządzania planów finansowych dla sądów

1.
Dysponent części budżetowej przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji, w terminie określonym w art. 146 informacje przekazywane przez dysponentów części budżetowych jednostkom podległym ust. 1 ustawy o finansach publicznych, informacje o wynikających z ustawy budżetowej kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, sądów na obszarze apelacji, w szczegółowości określonej w § 6 ust. 5.
2.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od dysponenta części budżetowej informacji, o których mowa w ust. 1, przekazują je podległym dysponentom trzeciego stopnia.
3.
Dysponenci trzeciego stopnia sporządzają na podstawie otrzymanych informacji plany finansowe w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową i po ich zatwierdzeniu przekazują 1 egzemplarz właściwym dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji - w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, na podstawie otrzymanych informacji sporządza plan finansowy, w którym następnie wyodrębnia pomocnicze plany finansowe sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych.
5.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji sporządzają na podstawie otrzymanych informacji plany finansowe w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową i po ich zatwierdzeniu przekazują 1 egzemplarz dysponentowi części budżetowej - w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji.
6.
Plany finansowe sądów z obszarów apelacji muszą być zgodne z kwotami dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, które zostały przekazane w informacjach, o których mowa w ust. 1.
7.
Plany finansowe sądów są sporządzane w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf.
8.
Plany finansowe wydatków sądów w zakresie wydatków ze środków europejskich są sporządzane w szczegółowości określonej w § 6 ust. 14. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
§ 7 Tryb sporządzania planów finansowych dla sądów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...