• § 8. - Zmiany w planach ...
  25.03.2023
Obserwuj akt

§ 8 finans.sąd.powsz..


Zmiany w planach finansowych sądów

1.
Dysponent części budżetowej na podstawie zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach wynikających z decyzji podjętych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych dokonuje niezwłocznie zmian w wydatkach budżetu państwa w części odpowiadającej sądom.
2.
Dysponent części budżetowej zawiadamia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zmian w planach finansowych, dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji o zmianach w ich planach finansowych wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach dokonanych przez siebie.
3.
Zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wydatki w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf, a w przypadku planów finansowych dla wydatków z budżetu środków europejskich - w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf, i stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w planach finansowych odpowiednich sądów.
4.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji wprowadzają zmiany w planach finansowych sądów im podległych i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, informują o wprowadzonych zmianach podległe jednostki.
§ 8 Zmiany w planach finansowych sądów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...