• Art. 88. - Należności pi...
  21.06.2024
Obserwuj akt

Art. 88. funkcj.SKW i SWW


Należności pieniężne funkcjonariusza zwolnionego ze służby

1.
Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 13 odwołanie z zajmowanego stanowiska ust. 3, art. 16 przeniesienie na niższe stanowisko służbowe ust. 4 i art. 19 zwolnienie ze służby ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 3 otrzymuje:
1)
odprawę;
2)
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa w art. 59a coroczny dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy ust. 1;
3)
zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze środków Służby;
4)
zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych;
5)
niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 49 prawo przejazdu na koszt SKW i SWW lub równoważnik pieniężny ust. 4.
2.
Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 zwolnienie ze służby ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.
Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 zwolnienie ze służby ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 8 otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Art. 88. Należności pieniężne funkcjonariusza zwolnionego... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...