• Ustawa o służbie funkcjon...
  22.03.2023

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2022.0.1328 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

----------
[Ustawa została ogłoszona 23.06.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 710]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...