• Art. 14. - Maksymalne st...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 14. gosp.odpad.


Maksymalne stawki opłat produktowych

1.
Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy – 2,71 zł za 1 kg;
9)
dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy – 5,80 zł za 1 kg;
10)
dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy – 10,82 zł za 1 kg;
11)
dla narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne – 5 zł za 1 kg.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych z produktów, kosztami ich zagospodarowania.
Art. 14. Maksymalne stawki opłat produktowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...