• Art. 4. - Realizacja obo...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 4. gosp.odpad.


Realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu

1.
Obowiązek, o którym mowa w art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę:
1)
samodzielnie albo
2)
za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej "organizacją".
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
2.
Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.
3.
Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4.
W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.
5.
(uchylony)
Art. 4. Realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...