• Art. 40b. - Wysokość adm...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 40b. gosp.odpad.


Wysokość administracyjnych kar pieniężnych i tryb ich wymierzania

1.
Administracyjne kary pieniężne wynoszą w przypadkach, o których mowa w art. 40a niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy:
1)
pkt 1–6 – od 500 zł do 20 000 zł;
2)
pkt 7 i 15 – od 10 000 zł do 500 000 zł;
3)
pkt 8–14 – od 10 000 zł do 100 000 zł.
2.
Administracyjne kary pieniężne za naruszenia, o których mowa w art. 40a niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy pkt 1–3, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.
3.
Administracyjne kary pieniężne za naruszenia, o których mowa w art. 40a niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy pkt 4–15, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
4.
Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
5.
Jeżeli podmiot podlegający ukaraniu przedstawi dowody i okoliczności wskazujące, że podmiot ten dochował należytej staranności i uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie oczekiwać, aby do naruszenia nie doszło, lub że nie miał żadnego wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie to nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej wobec tego podmiotu, a postępowanie wszczęte umarza.
6.
Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 40b. Wysokość administracyjnych kar pieniężnych i tr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...