• Wyjaśnienie Ministra Fina...
  28.01.2023

PO 7-D-8051-0339/94

Wyjaśnienie Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 1994

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 4 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

W odpowiedzi na pismo z 23.6.1994 r. w sprawie skuteczności zawarcia przez małżonków umowy spółki cywilnej, w sytuacji gdy istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Uregulowana w art. 80 i n. KC spółka jest jedną z najprostszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwa podmioty.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w powołanych przepisach brak jest norm ograniczających możliwość wspólnego prowadzenia działalności przez małżonków w formie spółki cywilnej.

Nie sprzeciwiają się temu również przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które wskazują jedynie, że do dokonania przez jednego z małżonków czynności przekraczającej zwykły zarząd potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

W związku z tym, że zawiązanie spółki cywilnej, bez względu na to, czy jednocześnie następuje wniesienie przez wspólników wkładów majątkowych, stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd (ze względu na późniejszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym obecnym i przyszłym majątkiem osobistym wspólników) zatem należy przyjąć, że w przypadku, gdy małżonkowie wspólnie zawiązują spółkę, to jednocześnie wyrażają zgodę, o której mowa w art. 36 §2 KRO.

Tym samym za nieuzasadnione należy uznać przypadki odmowy przez organy podatkowe rejestrowania i pobierania opłaty skarbowej od czynności zawarcia spółki cywilnej przez małżonków.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...