• § 22. - Wezwanie do złoż...
  15.06.2024
Obserwuj akt
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-12-22

§ 22 INTRASTAT (2016)


Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty

1.
W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, organ celny wzywa osobę zobowiązaną do:
1)
złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub
2)
dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT
– wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się adnotacji dotyczących ustaleń w sprawie w systemie teleinformatycznym.
3.
Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. W tym przypadku dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.
§ 22 Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...