• Art. 11ea. - Wyłączenie ...
  23.02.2024

Art. 11ea. inwest. drogi publ.


Wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

1.
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przepisów art. 30 zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych § 5, art. 34 wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych i art. 97 przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania § 1 pkt 1–3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2.
W przypadkach określonych w art. 30 zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych § 5 i art. 34 wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych Kodeksu postępowania administracyjnego wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia postępowania.
Art. 11ea. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów ust... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...