• Ustawa o szczególnych zas...
  23.02.2024

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.162 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 838 i poz. 958, z 2001 r. poz. 1371, z 2002 r. poz. 253, poz. 365, poz. 554, poz. 676, poz. 804, poz. 984, poz. 1816 i poz. 1826 oraz z 2003 r. poz. 717): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. poz. 679, poz. 958 i poz. 1268, z 2001 r. poz. 1189 i poz. 1623, z 2002 r. poz. 253, poz. 984 i poz. 1682 oraz z 2003 r. poz. 717): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 603, poz. 1229, poz. 1323 i poz. 1793 i 1800, z 2002 r. poz. 253, poz. 676 i poz. 1287 oraz z 2003 r. poz. 64, poz. 408 i poz. 592): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1192 oraz z 2002 r. poz. 253) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. poz. 543, z 2001 r. poz. 1447 i poz. 1800, z 2002 r. poz. 253, poz. 676, poz. 984, poz. 1070, poz. 1112, poz. 1271, poz. 1682 i poz. 2058 oraz z 2003 r. poz. 15 i poz. 717 i 720) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 959 i poz. 1099, z 2001 r. poz. 1085 oraz z 2002 r. poz. 1031 i poz. 1672): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 627 i poz. 1229, z 2002 r. poz. 676, poz. 984, poz. 1271 i poz. 1957 oraz z 2003 r. poz. 392 i poz. 717) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...