• Art. 26. - Wygaśnięcie s...
  24.03.2023
Obserwuj akt

Art. 26. karta naucz.


Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa

1.
Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:
1)
prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela;
2)
orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu nauczyciela;
2a)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
3)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
5)
stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 9.
2.
Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.
Art. 26. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...