• Art. 47. - Nagrody jubil...
  25.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 47. karta naucz.


Nagrody jubileuszowe

1.
Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1)
za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2)
za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3)
za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4)
za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5)
za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.
Art. 47. Nagrody jubileuszowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...