• Art. 77. - Komisje dyscy...
  06.06.2023

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 77. karta naucz.


Komisje dyscyplinarne

1.
W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają komisje dyscyplinarne:
1)
w pierwszej instancji:
a) komisja dyscyplinarna przy wojewodzie właściwa dla nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa,
b) komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania właściwa dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a;
2)
w drugiej instancji:
a) odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania,
b) odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Właściwość miejscową komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ustala się według miejsca zatrudnienia nauczyciela w chwili popełnienia czynu stanowiącego podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3.
Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji składa się z co najmniej 5 członków.
4.
Odwoławcza komisja dyscyplinarna składa się z co najmniej 10 członków.
5.
Komisję dyscyplinarną powołuje się na okres czteroletniej kadencji.
Art. 77. Komisje dyscyplinarne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...