• Art. 85d. - Prawo do obr...
  21.06.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 21.06.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 85d. karta naucz.


Prawo do obrony w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym

1.
W postępowaniu wyjaśniającym nauczyciel, którego dotyczy to postępowanie, a w postępowaniu dyscyplinarnym – obwiniony, mają prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą nie może być członek komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie.
2.
W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala, w drodze zarządzenia, listę obrońców z urzędu. Przepisy art. 77 komisje dyscyplinarne ust. 5, art. 78 powoływanie członków komisji dyscyplinarnych ust. 3, 4, 6 i 7 oraz art. 79 odwołanie członka komisji dyscyplinarnej przed upływem kadencji ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
4.
Obrońcy z urzędu przysługuje wynagrodzenie za udział w postępowaniu dyscyplinarnym.
5.
Obwiniony może mieć jednocześnie nie więcej niż dwóch obrońców z wyboru.
6.
Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności obrońcy.
Art. 85d. Prawo do obrony w postępowaniu wyjaśniającym i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...