• Art. 85i. - Odesłanie do...
  18.06.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 85i. karta naucz.


Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego

1.
W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym w zakresie nieuregulowanym odmiennie w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy art 168–170, art. 171 zasady prowadzenia przesłuchiwania § 1, 2 i 4–7, art. 173 okazanie osoby lub rzeczy, art. 177 obowiązek stawiennictwa i sposoby przesłuchania świadka § 1 i 2, art. 178 bezwzględne zakazy dowodowe, art. 182 prawo odmowy zeznań, art. 183 prawo do uchylenia się świadka od odpowiedzi , art. 185 zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi, art. 186 skorzystanie z prawa do odmowy zeznań, art. 190 uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej i art. 191 przesłuchanie świadka oraz art 193–196, art. 198 przygotowanie opinii przez biegłego, art. 199 zakaz dowodu z oświadczeń oskarżonego, art. 200 opinia biegłego, art. 201 ponowne wezwanie biegłych lub powołanie innych i art 204–208 Kodeksu postępowania karnego.
2.
Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub jego obrońca, a na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego – obwiniony lub jego obrońca, mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i kopie.
3.
W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 doręczanie pism przez organ, art. 42 miejsca doręczania pism adresatowi, art. 43 nieobecność adresata, art. 44 doręczenie zastępcze, art. 46 potwierdzenie doręczenia pisma i art. 47 odmowa przyjęcia pisma przez adresata Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 85i. Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania kar... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...