• Art. 91a. - Uprawnienia ...
  17.04.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 91a. karta naucz.


Uprawnienia przysługujące nauczycielom z uwagi na miejsce ich zatrudnienia

1.
Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:
1)
urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu–9i, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie;
2)
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art 9a–9i, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
2.
Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające z art 9a–9i, art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 5, art. 32 dodatki do wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, art. 33 dodatek za wysługę lat, art. 47 nagrody jubileuszowe, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 1 pkt 3, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art 86–88 i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
3.
Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art 9a–9i, art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, art. 31 gratyfikacja pieniężna za tytuł honorowy profesora oświaty, art. 33 dodatek za wysługę lat, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 73 urlop dla poratowania zdrowia, art 86–88 i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.
4.
Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych mają zastosowanie przepisy art 6–9i, art. 9p zaliczenie odbytego w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 4a–6b, art 10–28, art. 31 gratyfikacja pieniężna za tytuł honorowy profesora oświaty, art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 1, 2 i 7a, art. 51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art 63–67 oraz rozdziałów 8–11.
5.
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1a, do okresów, o których mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 9fa wymiar obowiązkowych zajęć w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 11 i 13 oraz art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 7b i 8, zalicza się okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wymiar zatrudnienia.
Art. 91a. Uprawnienia przysługujące nauczycielom z uwagi ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...