• Art. 91d. - Sprawowanie ...
  23.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 91d. karta naucz.


Sprawowanie kompetencji organu prowadzącego dla szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:
1)
art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 6 i 10a, art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 7, art. 42a obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ust. 1, art. 49 fundusz na nagrody dla nauczycieli ust. 2, art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 1 oraz art. 72 pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2)
art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 2, art. 29 wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela ust. 1, art. 30a analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz art. 53 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3)
art. 6a ocena pracy nauczyciela ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6, art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ust. 4 i 5, art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 1, art. 26 wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa ust. 2, art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 6a, art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5, art. 63 ochrona prawna nauczyciela ust. 2, art. 75 odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ust. 2a, art. 85s zatarcie kar dyscyplinarnych ust. 4, art. 85t zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela lub dyrektora szkoły ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z wprowadzanie danych do centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 – wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
Art. 91d. Sprawowanie kompetencji organu prowadzącego dla... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...