• Art. 9a. - Przygotowanie...
  15.04.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9a. karta naucz.


Przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu

1.
Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
nauczyciel mianowany;
4)
nauczyciel dyplomowany.
2.
Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej nauczycielem początkującym zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 3, odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca wymiar czasowy przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1, 2 albo 4.
3.
(uchylony)
4.
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.
5.
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.
Art. 9a. Przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...