• Art. 9n. - Rozpoczęcie s...
  18.04.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Art. 9n. karta naucz.


Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela szkoły za granicą

1.
(uchylony)
2.
Nauczyciel szkoły za granicą rozpoczyna przygotowanie do zawodu nauczyciela z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole za granicą, na swój wniosek skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania złożony w sposób określony w art. 9l wniosek nauczyciela szkoły za granicą o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 1.
3.
W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela prowadzenia zajęć w szkole za granicą po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel nie rozpoczyna przygotowania do zawodu nauczyciela do końca tego roku szkolnego.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9m przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły za granicą nie posiadającego stopnia awansu zawodowego ust. 6, oraz dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9pa wymiar obowiązkowych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ust. 5 i 6 oraz art. 9s komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego ust. 3.
5.
(uchylony)
Art. 9n. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela szkoły za gr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...