• Karta Nauczyciela
  26.05.2024

Karta Nauczyciela

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.984 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Obserwuj akt

Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...