• Kodeks cywilny
  28.02.2024

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Tytuł I. Przepisy wstępne

Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
Orzeczenia: 55 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 16 Porównania: 1 Przypisy: 1
Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
Orzeczenia: 10
Orzeczenia: 15 Porównania: 1 Przypisy: 1
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Orzeczenia: 319 Porównania: 1 Przypisy: 1
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Orzeczenia: 643
Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.
Orzeczenia: 55
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...