• Kodeks cywilny
  27.01.2022

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2022

Dz.U.2020.0.1740 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Tytuł XII. Zamiana

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.
Orzeczenia: 12
Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.
Orzeczenia: 8
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...