• Art. 115. KK - Funkcjonar...
  25.09.2022

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2022

Dz.U.2022.0.1138 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Art. 115. KK


Funkcjonariusz publiczny

§ 13.
Funkcjonariuszem publicznym jest:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
poseł, senator, radny,
2a)
poseł do Parlamentu Europejskiego,
3)
sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4)
osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5)
osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6)
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7)
funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8)
osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie,
9)
pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Oświadczenie o niekaralności Sprawdź
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyś... Sprawdź
Wniosek o warunkowe zwolnienie Sprawdź
Art. 115. Funkcjonariusz publiczny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 225 Porównania: 1 Przypisy: 11
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...