• Art. 118a. KK - Udział w ...
  16.05.2021

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 16.05.2021

Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Art. 118a. KK


Udział w masowym zamachu

§ 1.
Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z
powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
1)
dopuszcza się zabójstwa,
2)
powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka,
3)
stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia
grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie
dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są
obliczone na ich wyniszczenie,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego
pozbawienia wolności.
§ 2.
Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających
się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
1)
powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w
tym stanie,
2)
pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze
szczególnym udręczeniem,
3)
stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu
traktowaniu,
4)
dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną
lub podstęp w inny sposób narusza wolność seksualną
osoby,
5)
stosując przemoc lub groźbę bezprawną powoduje zajście przez
kobietę w ciążę w zamiarze wpłynięcia na skład etniczny grupy
ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego,
6)
pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących
tej osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe
informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w
zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy
okres,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 3.
Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających
się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
1)
naruszając prawo międzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich
zgodnego z prawem miejsca zamieszkania,
2)
dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów
uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego,
w szczególności politycznych, rasowych, narodowych,
etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu
bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie
praw podstawowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
lat 3.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Oświadczenie o niekaralności Sprawdź
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyś... Sprawdź
Wniosek o warunkowe zwolnienie Sprawdź
Art. 118a. Udział w masowym zamachu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...