• Art. 187. KK - Niszczenie...
  29.09.2023

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1138 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Art. 187. KK


Niszczenie i uszkadzanie terenów i obiektów prawnie chronionych

§ 1.
Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 187. Niszczenie i uszkadzanie terenów i obiektów pra... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...