• Art. 204. KK - Stręczycie...
  30.09.2023

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1138 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Art. 204. KK


Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo

§ 1.
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.
Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.
§ 3.
Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4.
(uchylony)
Art. 204. Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...