• Art. 43a. - świadczenie ...
  24.07.2024

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2024.0.17 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Art. 43a. KK


świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

§ 1.
Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 60 000 złotych.
§ 2.
W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 164 sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy § 1, art. 165 sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1, art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym § 1 lub 2, art. 171 wytwarzanie lub obrót substancjami, materiałami i urządzeniami niebezpiecznymi § 1, 2 lub 3, art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu § 1, art. 178a prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego § 1, art. 178b niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, art. 179 odpowiedzialność dyspozytora za dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu w ruchu, art. 180 pełnienie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu, art. 200a elektroniczny kontakt z osobą małoletnią w celach pedofilskich § 1 lub 2, art. 200b publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowania o charakterze pedofilskim, art. 202 publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych § 4b lub 4c, art. 244 niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych, art. 255a rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym § 1 lub 2, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym § 1, art. 263 wyrób, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia § 2 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, do wysokości określonej w § 1.
§ 3.
W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego § 4, art. 202 publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych § 3, 4 lub 4a, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym § 2, 3 lub 4, art. 263 wyrób, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia § 1 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.
§ 4.
W razie skazania za udział w bójce lub pobiciu, o których mowa w art. 158 udział w bójce lub pobiciu lub w art. 159 użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów, sąd orzeka, a jeżeli jednocześnie orzeka obowiązek lub nawiązkę na podstawie art. 46 obowiązek naprawienia szkody § 1 lub 2 – może orzec, świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.
Art. 43a. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...