• Art. 72. KK - Obowiązki ...
  22.05.2024

Kodeks karny

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.17 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Art. 72. KK


Obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary

§ 1.
Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać skazanego do:
1)
informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
2)
przeproszenia pokrzywdzonego,
3)
wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
4)
wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
5)
powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
6)
poddania się terapii uzależnień,
6a)
poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
6b)
uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
7)
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
7a)
powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
7b)
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
8)
innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa
– przy czym orzeka się przynajmniej jeden z obowiązków.
§ 1a.
Nakładając obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7a, sąd wskazuje minimalną odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.
§ 1b.
Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b, sąd określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.
§ 2.
Sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 albo zobowiązać skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części, chyba że orzekł środek kompensacyjny.
Art. 72. Obowiązki nakładane na skazanego w okresie waru... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...