• Art. 20. KKS - Wyłączenie...
  18.04.2024

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

Art. 20. KKS


Wyłączenie stosowania niektórych przepisów kodeksu karnego

§ 1.
Do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2.
Przepisy art. 18 formy zjawiskowe czynu karalnego § 2 i 3, art. 19 wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo, art. 20 niezależność odpowiedzialności współdziałających, art. 21 indywidualizacja odpowiedzialności karnej § 2 i 3, art 22–24, art. 27 eksperyment § 1, art. 40 pozbawienie praw publicznych § 1, art. 41 zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub działalności, art. 43 okres obowiązywania środków karnych § 2, art. 43c zawiadomienie sądu rodzinnego w razie celowości pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich, art. 57 zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary, art. 58 prymat kar wolnościowych § 1 i 2a, art. 60 nadzwyczajne złagodzenie kary § 1 i 2, art. 62 określenie rodzaju zakładu karnego i orzeczenie systemu terapeutycznego, art. 63 zaliczenie na poczet kary okresu pozbawienia wolności i stosowania środków zapobiegawczych, art. 66 przesłanki warunkowego umorzenia postępowania § 1, art. 67 okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania, art. 68 podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, art. 69 przesłanki warunkowego zawieszenie wykonania kary § 1 i 2, art. 70 okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary, art 72–77, art. 78 podstawy formalne stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia § 1 i 3, art. 80 okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu § 1 i 3, art 81–83, art. 85 zasady orzekania kary łącznej, art. 86 granice i wymiar kary łącznej § 2 i 3, art. 87 łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, art. 88 kara łączna 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności, art. 89 warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej, art. 89a warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej § 3 zdanie pierwsze, art. 90 stosowanie środków karnych, zabezpieczających i dozoru przy zbiegu przestępstw, art 93b–93g, art. 103 przedawnienia wykonania kary § 1, art. 106 skutki zatarcia skazania, art. 107 terminy zatarcia skazania, art. 108 zbieg skazań - zatarcie, art. 114 skutki orzeczeń zapadłych za granicą oraz art. 114a uwzględnianie orzeczeń skazujących wydanych w innym państwie UE, a także wskazane w innych przepisach niniejszego rozdziału przepisy części ogólnej Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych; do żołnierzy, którzy dopuścili się czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, stosuje się odpowiednio także przepisy art. 318 rozkaz - kontratyp, art. 321 przekazanie małoletniego sprawcy dowódcy w celu wymierzenia kary dyscyplinarnej, art. 322 areszt wojskowy § 1 i 3, art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, art. 324 środki karne stosowane wobec żołnierzy § 1, art 326–333, art. 335 zawieszenie wykonania kary wobec żołnierza oraz art. 336 odroczenie wykonania wobec żołnierza kary pozbawienia wolności i zwolnienie żołnierza od kary Kodeksu karnego.
§ 3.
W wypadku określonym w art. 21 indywidualizacja odpowiedzialności karnej § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających § 2 pkt 2, 3, 5 i 6 niniejszego kodeksu, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 przepadek przedmiotów pkt 4.
§ 4.
Wymieniona w art. 23 czynny żal współdziałającego Kodeksu karnego przesłanka „dobrowolności” nie ma zastosowania do przestępstw skarbowych.
§ 5.
W wypadku określonym w art. 27 eksperyment § 1 Kodeksu karnego dopuszczalny eksperyment dotyczy tylko eksperymentu ekonomicznego lub technicznego.
§ 6.
Wymienione w § 2 oraz w art. 21 indywidualizacja odpowiedzialności karnej § 3, art. 26 stan wyższej konieczności - kolizja obowiązków § 4, art. 40 pozbawienie praw publicznych § 1 i art. 45 przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości przepisy części ogólnej Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio także do osób wymienionych w art. 53 zasady i dyrektywy wymiary kary § 36, które dopuściły się przestępstwa skarbowego, chyba że część wojskowa Kodeksu karnego zawiera odmienne przepisy ogólne.
Art. 20. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów kodek... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...