• Art. 43. KKS - Przepadek ...
  24.04.2024

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2023.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

Art. 43. KKS


Przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawczego

§ 1.
Przepadek przedmiotów wymieniony w art. 22 katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających § 3 pkt 5 można orzec tytułem środka zabezpieczającego, jeżeli:
1)
sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności;
2)
społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
3)
zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego;
4)
zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego;
5)
zastosowano art. 5 wiek sprawcy a odpowiedzialność karna skarbowa § 2.
§ 2.
Przepisy o przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego stosuje się odpowiednio także w razie umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy.
§ 3.
Przepis art. 31 przepadek przedmiotów nie będących własnością sprawcy § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego także zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę porządku prawnego.
§ 5.
Wymienione w § 4 zakazy orzeka się bez wyznaczenia terminu; sąd uchyla zakaz, jeżeli ustały przyczyny jego orzeczenia.
Art. 43. Przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...