• Art. 49. KKS - Przepadek ...
  17.04.2024

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

Art. 49. KKS


Przepadek przedmiotów

§ 1.
Do przepadku przedmiotów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 przepadek przedmiotów, art. 30 przesłanki orzeczenia przepadku przedmiotów § 1 i 6 oraz art. 31 przepadek przedmiotów nie będących własnością sprawcy, przy czym nie obejmuje on środka przewozowego stanowiącego przedmiot określony w art. 29 przepadek przedmiotów pkt 2, chyba że został on specjalnie przysposobiony do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, przestępstwo lub wykroczenie.
§ 2.
W wypadkach określonych w art. 54 uchylanie się od opodatkowania § 3, art. 55 zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej § 3, art. 56 podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niezawiadomienie o zmianie danych § 3, art. 63 wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy § 7, art. 63a sprzedaż wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy § 3, art. 64 wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę § 7, art. 66 niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy § 2, art. 67 podrabianie lub przerabianie znaków akcyzy § 4, art. 68 niedopełnienie obowiązków w zakresie sporządzania spisów i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy § 3, art. 69a naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy § 2, art. 69b naruszenie przepisów ustawy w zakresie dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych § 2, art. 69c naruszenie przepisów ustawy w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych § 2, art. 70 przekazywanie osobie nieuprawionej lub przyjmowanie od osoby nieuprawnionej znaków akcyzy § 5, art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy § 2, art. 73a zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego § 3, art. 86 naruszenie obowiązków celnych
§ 4, art. 87 oszustwo celne § 4, art. 88 naruszenie warunków procedury odprawy czasowej § 3, art. 89 naruszenie warunków zwolnienia towaru od należności celnej § 3, art. 90 usuwanie towaru lub środka przewozowego spod dozoru celnego § 3, art. 107 urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia § 4 oraz art. 107a urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych bez urzędowego sprawdzenia lub urzędowych zamknięć § 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w § 1.
§ 3.
W wypadkach określonych w art. 65 nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego § 4 oraz art. 91 nabywanie, przechowywanie lub przewóz towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego § 4 można orzec przepadek przedmiotów określonych w § 1, jeżeli czyn zabroniony został popełniony umyślnie.
§ 4.
W wypadku określonym w art. 106d prowadzenie działalności kantorowej bez wpisu do rejestru § 2 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów określonych w § 1.
Art. 49. Przepadek przedmiotów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...