• Art. 80f. - Niedopełnien...
  17.04.2024

Art. 80f. KKS


Niedopełnienie obowiązków w zakresie informacji dotyczących schematu podatkowego

§ 1.
Kto wbrew obowiązkowi:
1)
nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie,
2)
nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazuje je po terminie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o której mowa w art. 86j informacja korzystającego o dokonaniu czynności będących elementem schematu podatkowego § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
§ 3.
Karze określonej w § 1 podlega również, kto wbrew obowiązkowi:
1)
nie informuje na piśmie podmiotu obowiązanego do przekazania schematu podatkowego o tym obowiązku lub robi to po terminie;
2)
nie przekazuje podmiotowi obowiązanemu do przekazania schematu podatkowego danych, o których mowa w art. 86f zakres informacji o schemacie podatkowym § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczących schematu podatkowego lub robi to po terminie;
3)
nie informuje na piśmie podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podatkowym lub robi to po terminie;
4)
nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o przekazanie mu oświadczenia na piśmie, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub robi to po terminie.
§ 4.
Kto wbrew art. 86i postanowienie o odmowie nadania NSP § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa posługuje się unieważnionym NSP, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 5.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 80f. Niedopełnienie obowiązków w zakresie informacji... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...