• Kodeks karny skarbowy
  22.02.2024

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

Dział V. Postępowanie nakazowe

Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne także wtedy, gdy:
1)
stosuje się przepisy o odpowiedzialności posiłkowej;
2)
zgłoszono interwencję co do przedmiotów podlegających przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.
Porównania: 1
§ 1.
Wyrokiem nakazowym można orzec za przestępstwo skarbowe karę grzywny określoną w art. 23 stawki dzienne § 2 albo karę ograniczenia wolności, a za wykroczenie skarbowe - karę grzywny określoną w art. 48 kary grzywny za wykroczenie skarbowe § 3.
§ 2.
Obok kary określonej w § 1 można, w wypadkach przewidzianych w kodeksie, orzec środek karny określony w art. 22 katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających § 2 pkt 2-6 lub w art. 47 kary i środki karne za wykroczenia skarbowe § 2 pkt 2 lub 3.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...