• Art. 2. KKW - Organy post...
  29.09.2023

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Art. 2. KKW


Organy postępowania wykonawczego

Organami postępowania wykonawczego są:
1)
sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny;
2)
sąd penitencjarny;
2a)
referendarz sądowy;
3)
prezes sądu lub upoważniony sędzia;
4)
sędzia penitencjarny;
5)
dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna;
6)
sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej;
7)
sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny;
8)
naczelnik urzędu skarbowego;
9)
odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;
10)
inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.
Art. 2. Organy postępowania wykonawczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...