• Art. 43u. - Obowiązki os...
  29.09.2023

Art. 43u. KKW


Obowiązki osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym ma być zainstalowany rejestrator stacjonarny

§ 1.
Osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu, w których ma zostać albo został zainstalowany rejestrator stacjonarny, obowiązana jest umożliwić podmiotowi dozorującemu:
1)
zainstalowanie rejestratora w warunkach zapewniających jego prawidłowe działanie;
2)
wykonywanie czynności kontrolnych mających na celu sprawdzenie prawidłowości działania rejestratora.
§ 2.
W razie potrzeby podmiot dozorujący może żądać od Policji udzielenia pomocy przy dokonywaniu czynności przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego oddziału, w szczególności przy wejściu do miejsca, gdzie zainstalowany jest rejestrator lub gdzie przebywa skazany.
§ 3.
Kosztami czynności wykonanych przez Policję sąd obciąża skazanego, jeżeli niedopełnienie przez niego obowiązków związanych z dozorem elektronicznym spowodowało potrzebę żądania udzielenia pomocy, o której mowa w § 2. Skazanego należy pouczyć o możliwości obciążenia go kosztami.
§ 4.
Na postanowienie w przedmiocie obciążenia skazanego kosztami przysługuje zażalenie.
Art. 43u. Obowiązki osoby posiadającej tytuł prawny do lo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...