• Art. 8. KKW - Prawo do ob...
  25.06.2021

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2021

Dz.U.2021.0.53 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Art. 8. KKW


Prawo do obrońcy

§ 1.
W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu.
§ 2.
W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli:
1)
jest głuchy, niemy lub niewidomy;
2)
zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności;
3)
nie ukończył 18 lat;
4)
(uchylony)
5)
sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.
§ 2a.
Przepis art. 78 żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Skazany pozbawiony wolności może porozumiewać się ze swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób, a rozmowy z tymi osobami w trakcie widzeń i rozmowy telefoniczne nie podlegają kontroli.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności Sprawdź
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Sprawdź
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny Sprawdź
Art. 8. Prawo do obrońcy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...