• Kodeks karny wykonawczy
  23.07.2024

Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego

§ 1.
W kwestiach dotyczących wykonania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego właściwy jest sąd, w którego okręgu sprawca ma miejsce stałego pobytu.
§ 2.
Wykonując orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w stosunku do sprawcy, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd stosuje odpowiednio art. 14 wywiad środowiskowy o skazanym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...