• Kodeks karny wykonawczy
  16.07.2024

Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary

§ 1.
W kwestiach dotyczących wykonania orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.
§ 2.
Wykonując orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary w stosunku do skazanego przez sąd powszechny, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd stosuje odpowiednio art. 14 wywiad środowiskowy o skazanym.
§ 3.
W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, również sądowy kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o których mowa w art. 73 dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej § 1 Kodeksu karnego, którym powierzono wykonywanie dozoru.
§ 4.
Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie skrócenia kary, o którym mowa w art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego, sąd wysłuchuje, o ile jest to możliwe, skazanego i sądowego kuratora zawodowego. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział także prokurator.
§ 5.
Postanowienia o zarządzeniu wykonania kary wydane na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 2 i 3 Kodeksu karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.
§ 6.
Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary oraz jej skrócenia na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego przysługuje zażalenie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Na postanowienia wydane na podstawie art. 74 ustalenie czasu i sposób wykonania obowiązków nałożonych na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary § 2 Kodeksu karnego przysługuje zażalenie.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...