• Kodeks karny wykonawczy
  12.07.2024

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2024.0.706 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Odział 1. Pozbawienie praw publicznych

W razie orzeczenia pozbawienia praw publicznych sąd zawiadamia:
1)
właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu skazanego odpowiedni organ administracji publicznej;
2)
Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli skazany ma order, odznaczenie lub tytuł honorowy;
3)
organy i instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funkcje objęte utratą;
4)
organ właściwy w sprawach obowiązku obrony, w którego ewidencji skazany figuruje.
Na postanowienie wydane na podstawie art. 84 uznanie środków karnych za wykonane, § 1 Kodeksu karnego w przedmiocie uznania pozbawienia praw publicznych za wykonane przysługuje zażalenie.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...