• Kodeks karny wykonawczy
  31.05.2023

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2023

Dz.U.2023.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Rozdział I. Zakres obowiązywania

§ 1.
Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2.
W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
Orzeczenia: 28 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...