• Kodeks karny wykonawczy
  28.02.2024

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Rozdział VI. Zatarcie skazania

§ 1.
W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, chyba że zatarcie nastąpiło z mocy prawa.
§ 2.
Jeżeli w pierwszej instancji wyroki wydało kilka sądów, właściwy jest sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd wyższego rzędu.
§ 3.
Wniosek skazanego o zatarcie skazania, złożony przed upływem roku od wydania postanowienia odmawiającego zatarcia, można pozostawić bez rozpoznania.
§ 4.
Na postanowienie w przedmiocie zatarcia skazania przysługuje zażalenie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...