• Art. 19. - Obowiązki pra...
  21.03.2023

Art. 19. kodeks domów makl.


Obowiązki pracownika Domu Maklerskiego

1.
Pracownik Domu Maklerskiego powinien:
1)
wykonywać swoje obowiązki starannie i sumiennie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą,
w granicach dopuszczalnego ryzyka, uzasadnionego interesem Domu Maklerskiego,
2)
dbać o dobre imię Domu Maklerskiego i godnie go reprezentować,
3)
być lojalnym wobec Domu Maklerskiego, w którym jest zatrudniony,
4)
wykorzystywać posiadaną wiedzę i kwalifikacje w interesie Domu Maklerskiego i jego klientów.
2.
Pracownik Domu Maklerskiego powinien być odpowiedzialny za własne słowo, którym powinien czuć się związany tak samo, jak formalnie sporządzonym dokumentem.
3.
Pracownik Domu Maklerskiego powinien być uprzejmy i taktowny, udzielać rzetelnych informacji, rzeczowo wyjaśniać klientom istotę świadczonych przez Dom Maklerski usług, przy negocjacjach warunków umów udzielać informacji, które mają znaczenie dla zawieranej umowy.
4.
Pracownik nie może udzielać osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji o klientach, z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo.
5.
Zasada zachowania tajemnicy obowiązuje pracownika także po ustaniu zatrudnienia w Domu Maklerskim.
6.
Pracownik nie powinien podejmować czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy nim a Domem Maklerskim, w szczególności nie powinien podejmować działań konkurencyjnych wobec Domu Maklerskiego, w którym jest zatrudniony.
7.
Pracownik nie może wykorzystywać zajmowanego w Domu Maklerskim stanowiska dla osiągania osobistych korzyści.
8.
Pracownik powinien dążyć do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
9.
Pracownik ma obowiązek zawiadomić przełożonych o nieprawidłowościach i nagannych zachowaniach innych pracowników, które mogłyby narazić na szkodę Dom Maklerski, innych pracowników lub klientów Domu Maklerskiego.
Art. 19. Obowiązki pracownika Domu Maklerskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...